De boerderij der dieren

De boerderij der dieren

Author: George Orwell

Format: Paperback

Pages: 143 pages

Language: Dutch

ISBN: 9789029533089

Published: 1989

De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester – de mens – en nemen zelf de macht in handen. Omdat de lang tevoren in het geheim lezen en schrijven hebben geleerd, worden zijn vanzelfsprekend de leiders van de revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren.

Helaas is hun karakter niet van even grote kwaliteit. Ze breiden hun voorrechten steeds meer uit. Ze werpen zich op tot een nieuwe elite, wier macht niet geringer is dan die van de oude heersers. Op den duur wordt zelfs de gelijkheid als ideaal afgeschaft. Een catastrofale ineenstorting van de boerderij der dieren kan ten slotte niet uitblijven.

Orwells klassiek geworden satire uit 1943-1944 op een totalitaire staat en samenleving heeft vandaag de dag nog niets van zijn zeggingskracht verloren.